ارزش‌افزوده بالاتر با تجمیع زنجیره تولید و تامین

چراکه این مسئله کمک می‌کند تا صنایع معدنی که به زیرساخت‌هایی همچون برق و آب نیاز دارند در یک شهرک آماده شود و از هزینه‌هایی که برای توزیع پراکنده صنایع نیاز است خودداری
شود.
با این حال ایجاد شهرک‌های مربوط به صنایع معدنی نیازمند سرمایه کلان در بلندمدت است که در شرایط کنونی اقتصادی امکانپذیر نیست زیرا از یک‌طرف بخش خصوصی نه توان ورود به این موضوع را دارد و نه تمایلی برای ایجاد شهرک‌های صنایع معدنی دارد زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست. همچنین برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید باید با بهبود فضای کسب‌وکار کشور زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود تا بخشی از منابع مالی تامین شود. از طرف دیگر این موضوع به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز دارد تا بتواند با حرکت به سمت محصولاتی با قیمت تمام‌شده پایین‌تر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را بهبود بخشد.
حال اگر برنامه بلندمدتی برای ایجاد این شهرک‌ها طرح‌ریزی نشود اجرای آن با شکست مواجه خواهد شد. موضوعی که در دولت گذشته شاهد آن بودیم به‌طوری که ایده‌های خوب اقتصادی به دلیل نبود مدیران کارآمد به درستی اجرا نمی‌شد و همین مسئله اجرای پروژه را با شکست مواجه
 می‌کرد.
حال انتقال صنایع معدنی به یک شهرک مشخص با هزینه‌های بالایی روبه‌روست، زیرا بخشی از تجهیزات و ماشین‌آلات فرسوده باید با تجهیزات روز جایگزین شود که در شرایط اقتصادی کنونی به دلیل کمبود منابع مالی امکانپذیر نیست و تنها این برنامه را می‌توان با رویکردی بلندمدت برای شهرک‌های جدید عملی کرد.

حسین ساسانی - عضو شورای مهندسان فرهنگستان علوم


چاپ