شرایط تمدید پروانه بهره‌برداری از معادن

میزان ذخیره ماده معدنی طبق زمان‌بندی ارائه شده در طرح رو به کاهش می‌رود. اگر معدنکاران تمایل به تمدید پروانه بهره‌برداری داشته باشند، باید ۱۸ ماه قبل از انقضای پروانه، بر اساس ماده ۸ و ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری داده باشند. این مسئله در واقع نیازمند ارائه طرح بهره‌برداری دوباره است که باید بررسی و کارشناسی شود. از سوی دیگر نیاز است که معدنکار مفاصاحساب حقوق دولتی سال‌های گذشته را انجام داده باشد و هیچ‌گونه بدهی حقوق دولتی نداشته باشد. همچنین معدنکاران باید در مدت فعالیت خود هیچ‌گونه تذکر فنی و ایمنی نگرفته باشند و ضمانتنامه به روز ارائه کنند و در رابطه با همین بهره‌برداری درست، مسئول فنی معرفی کرده باشند. در واقع معدنکاران تنها در چنین شرایطی در اولویت تمدید و ادامه فعالیت معدنکاری خواهند بود، در غیراین صورت معدن به فرد دیگری واگذار خواهد شد. با این وجود آنچه که در تمدید پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مورد نظر است، بحث ارزیابی دقیق میزان ذخیره و صرفه اقتصادی فعالیت است که باید طرحی دقیق و سنجیده ارائه شود تا صدور پروانه محقق شود.
نظارت بر برداشت فعالیت‌های معدنی نیز از دیگر مواردی است که بر اجرای اصول معدنکاری صحه می‌گذارد و این امر از طریق مانیتورینگ برداشت‌ها و نقشه‌های توپوگرافی از ذخیره ماده معدنی امکان‌پذیر می‌شود. به‌طوری‌که از طریق مانیتورینگی که روی باسکول‌های حمل و وزن ماده معدنی قرار می‌گیرد، میزان برداشت ماده معدنی تخمین‌زده می‌شود. همچنین نقشه توپوگرافی نیز با مقایسه قبل و بعد از استخراج، میزان برداشت ماده معدنی را در دوره زمانی مشخص می‌کند.

مجید پورمقدم - معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران


چاپ