افزایش صادرات با تضمین مراودات

مشکل اساسی ما در ارتباط با تجارت با روسیه، مسئله روبل است، زیرا ارزش پول این کشور متزلزل است.

صادرکنندگان ما جایی را می‌خواهند که این مراودات را بیمه کرده تا دچار ضرر نشوند. این مشکلات را تنها دولت و حاکمیت ما می‌تواند حل کند، بانک مرکزی ما باید راهکاری بیندیشد که صادرکنندگان ما در فروش محصولات خود به روسیه نوعی بیمه و تضمین داشته باشند که در این مراودات خسارت نبینند. ما نهادی داریم با عنوان‌ای سی بی‌سی یا اتفاق‌های مشترک پنج‌گانه اطراف دریای خزر، ما هر سال همایشی را با حضور اعضای این نهاد برگزار می‌کنیم که به‌زودی این همایش در انزلی برگزار خواهد شد. با حل این مشکلات باید امیدوار باشیم برای سال ۲۰۱۵م، صادرات‌مان افزایش ۵۰ درصدی به روسیه داشته باشد.

اسدالله عسگراولادی - عضو هیات نمایندگان ایران


چاپ