افزایش صرفه اقتصادی با اکتشاف و استخراج همزمان

با این حال در ایران اکتشافات عمقی به دلیل نبود تجهیزات و کمبود منابع مالی بسیار محدود انجام شده و تنها در کانسارهای مس، شرکت ملی مس توانسته است در لایه‌های عمیق‌تر زمین در سطح بیش از هزار متر به‌صورت محدود حفاری کند. حال بخش خصوصی ایران به دلیل محدودیت‌های موجود ناشی از تحریم‌ها و تجهیزات پیشرفته به اکتشافات محدود بسنده کرده که میزان عمق آن به کمتر از ۵۰۰ متر می‌رسد. از این رو با توجه به اینکه ذخایر عمق‌های بالاتر در معادن ایران به‌صورت بکر باقی مانده‌اند توسعه اکتشافات در کنار استخراج مواد معدنی اهمیت بالایی پیدا می‌کند چراکه در یک محدوده پس از فعالیت‌های اکتشافی، برداشت از معادن آغاز و ذخایر رویی به سرعت استخراج می‌شود. در چنین شرایطی معدنکاران می‌توانند در محدوده کنار فضای استخراجی که قبلا مورد شناسایی قرار نگرفته عملیات اکتشافی را دنبال کنند و از این طریق میزان ذخیره کلی معدن را افزایش دهند.
از آنجایی که هر قدر میزان ذخیره معادن افزایش یابد به همان میزان استخراج و عرضه ماده معدنی به بازار افزایش می‌یابد به‌طور قطع ادامه اکتشافات در کنار فعالیت‌های استخراجی به درآمدزایی بیشتر می‌انجامد.
بنابراین با توجه به اهمیت استفاده از ذخایر معدنی برای فعال کردن نقش صادرات این مواد در افزایش درآمدهای ارزی کشور نیاز است اختصاص اعتبارات برای ورود تجهیزات روز به‌منظور توسعه اکتشافات عمقی انجام شود. از طرف دیگر هرچقدر میزان دستیابی به ذخایر معدنی در ایران افزایش یابد سرمایه‌گذاران تمایل بالاتری برای ورود به عرصه‌های معدنکاری پیدا می‌کنند و این مسئله درنهایت اقتصاد کلان بخش معدن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.


ناصر عابدیان - رییس کمیته اکتشاف خانه معدن


چاپ