اشتغال ۶۰۰هزار نفر در کشور در طول ۳سال آینده

درحال‌حاضر از میان ۸۷هزار واحد تولیدی در کشور، ۸۰هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و ۴هزار واحد صنعتی در صنایع متوسط و ۳هزار واحد در صنایع بزرگ وجود دارد. سهم صنایع کوچک در ارزش‌افزوده بخش صنعت ۱۶/۸ درصد بوده که این موضوع در کشورهای صنعتی ۳۰ تا۶۰درصد را در برمی‌گیرد.

بررسی‌های انجام شده در این بخش نشان می‌دهد به‌دلیل ویژگی‌های سرمایه‌گذاران در این بخش عمده‌ترین مشکل، تامین منابع مالی در طول سرمایه‌گذاری و اجرای طرح و پس از آن نیز تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش است.
براساس آمارهای موجود صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران میانگین سرمایه‌گذاری‌های واحدهای مستقر حدود ۱۷میلیارد ریال با اشتغال متوسط ۲۱ نفر است.
روش‌های تامین منابع مالی در این بخش ۴۰درصد آورده سرمایه‌گذاران بوده و ۶۰درصد از طریق منابع بانکی تامین می‌شود.
با توجه به اینکه حجم سرمایه‌گذاری در این بخش کوچک بوده و سرمایه‌گذاران امکان تامین وثیقه‌ها مورد نیاز بانک‌ها را نداشتند و از سوی دیگر بانک‌ها نیز به واسطه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری رغبتی به قرار دادن منابع در اختیار این دسته از سرمایه‌گذاران ندارند به این ترتیب عملا تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه شده است.
در صورتی که توجه به این صنایع دستاوردهای بزرگی همچون اشتغالزایی، برقراری عدالت اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و... به همراه دارد وجود نهادهایی که بتوانند ریسک بانک‌ها را به گونه‌ای تامین کنند، بسیار اهمیت داشته و ضرورت پیدا می‌کند از این جهت صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌توانند در کاهش ریسک بانک‌ها و تامین منابع مالی طرح‌ها و بنگاه‌های این حوزه بسیار تاثیرگذار باشند.
باتوجه به اینکه درحال‌حاضر افزون بر ۳۰هزار طرح صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور در حال اجراست، با فرض اینکه هریک از این طرح‌ها بتوانند برای ۲۱ نفر اشتغال صنعتی ایجاد کنند، با کمک به اجرا و تکمیل این طرح‌ها می‌توانیم شاهد ایجاد اشتغال برای بیش از ۶۰۰هزار نفر در کشور در طول ۳سال آینده باشیم. از سوی دیگر از مجموعه واحدهای فعال در این حوزه ۲۱ واحد صنعتی هستند با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که با تامین منابع مورد نیاز و به ظرفیت‌رسانی آنها می‌توانیم در این بخش نیز شاهد افزایش اشتغال و تولیدات صنعتی باشیم.
با این توضیحات می‌توان نقش و اهمیت این نهاد مالی در کشور برای توسعه بخش صنعت و به‌طور خاص صنایع کوچک را بسیار مهم دانست

فرشاد مقیمی - معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران


چاپ