وقتی کسی خودش را به خواب زده باشد نمی‌توان با صدا بیدارش کرد!

به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود
وقتی کسی خواب عادی باشد، شما او را صدا کنید، بیدار می‌شود، هرچقدر این خواب عمیق‌تر باشد، صدای بلندتری را می‌طلبد و گاهی نیاز است، که آب به‌صورت او بپاشید، سیلی بزنید، فریاد بزنید، شاید بالاخره فرد خواب‌آلود بیدار شود،

اما اگر کسی خودش را به خواب زده باشد، به این صداها و فریادها و آب‌ها توجهی نخواهد کرد، حکایت این روزهای بعضی آدم‌هایی که صبح به‌ظاهر بیدار شده‌اند، اما همچنان در خواب راه می‌روند و حرف می‌زنند و تهمت و افترا می‌بندند حکایت همان کسی است که فقط خودش را به خواب زده است. این افراد نشانی از عشق به این سرزمین و مردم دلاورش را ندارند. این افراد خواب‌آلود کسانی هستند که حاضر نیستند، نه پیام ملت را بفهمند و نه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را گوش کنند و نه دل به آب و خاکی ببندند که در آن زاییده شده و از دسترنج مردمش رشد کرده‌اند. به نظر می‌رسد در حکایت بررسی وضعیت صنعت، معدن و تجارت، به آدم‌ها، بانک‌ها، نهادها و سازمان‌های بسیاری برخورد می‌کنیم که یا خواب هستند و یا خودشان را به خواب زده‌اند.
کارخانه‌هایی که تعطیل شده‌اند و هرچقدر وزیر صنعت و مدیران این بخش و تولیدکنندگان و صاحبان صنایع فریاد می‌زنند که تعطیلی آنها به سود هیچکس نیست و می‌توانند با همت و کمی برنامه‌ریزی بانک‌ها مجددا بازگشایی و نسبت به پرداخت بدهی‌های کم و زیاد خود اقدام کنند، اما موضوع همچنان در سکوت بانک‌ها و در تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه می‌یابد.
طرح‌ها و برنامه‌هایی که بی‌دلیل زیر سوال می‌رود و انرژی و وقت و سرمایه مدیران را با خود می‌برد، بعد از گذشت ماه‌ها های و هوی، بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان می‌رسد و روسیاهی به ذغال می‌ماند.
این حکایت را در ده‌ها موضوع می‌توان بررسی کرد و نوشت، به نظر می‌رسد تا لحظه‌ای که باورمان نشود، می‌توان با کمک یکدیگر انرژی‌های هم‌سو تولید کرد و در راستای ایران ۱۴۰۴ و با توجه به شعار دولت روحانی و با تدبیر به آینده پربار این سرزمین گام‌های موثر برداریم و امید را در دل مردم روشن نگهداریم، راه به جایی نخواهیم برد.

ناصر بزرگمهر / مدیرمسئول


چاپ