حق بیمه دریافتی بیمه‌گران دو برابر خسارت پرداختی

البته حتمی‌بودن این امر را حداقل در ۸ ماه امسال با مروری بر گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر و وضعیت بازار بیمه‌های تجاری ایران در این دوره که روز گذشته از سوی بیمه مرکزی منتشر شده است، می‌توان با اطمینان صددرصدی مدعی شد.
شاهد این مدعا نیز گزارش مختصر و مفید بیمه مرکزی است و از صبح دیروز (یکشنبه) در وب‌سایت رسمی این نهاد متولی ناظر بر صنعت بیمه کشور (www.centinsur.ir) در دسترس همگان قرار دارد.
سودآوری قابل‌توجه بازار بیمه در ۸ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۳ را می‌توان با مرورکردن چند سطر ابتدایی گزارش یادشده، ملاحظه کرد زیرا به استناد آن، حق بیمه تولیدشده در بازار بیمه ایران و به عبارت دیگر، مبلغ کل بیمه‌نامه‌هایی که شرکت‌های بیمه داخلی به مشتریان متقاضیان خود فروخته‌اند در این‌بازه ۸ ماهه به ۱۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان رسیده است و این مبلغ از رقم نهایی ۸ ماه مشابه خود در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۲/۵ درصد بیشتر است.
ضمن اینکه این میزان حق بیمه تولیدی بازار بیمه از محل فروش بیش از ۲۸ میلیون فقره بیمه‌نامه‌ای حاصل شده است که شرکت‌های بیمه‌گر به بیمه‌گزاران خود فروخته‌اند و تعداد این بیمه‌نامه‌ها نیز در مقایسه با ۸ ماه سال گذشته ۱۶/۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
عملکرد بخش خصوصی و دولتی
هم‌اکنون در صنعت بیمه‌های تجاری ایران ۲۹ شرکت به‌طور رسمی درحال فعالیت هستند که از این تعداد، یک شرکت یعنی شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در بازار بیمه حضور دارند و ۲۸ شرکت بیمه دیگر جزو بخش خصوصی فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که البته ۳ شرکت بزرگ این گروه نیز شرکت‌های بیمه آسیا، دانا و البرز هستند که تا همین چند سال قبل دولتی بودند و در پی اجرایی‌شدن سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک‌سازی دولت به بخش خصوصی واگذار شدند. با این همه درحال‌حاضر از مجموع حق بیمه تولیدی بازار بیمه، شرکت دولتی بیمه ایران یک تنه ۴۳/۱ درصد از این حق بیمه‌ها را به فروش رسانده و مابقی آن معادل ۵۶/۹ درصد دیگر بازار، سهم ۲۸ شرکت بیمه دیگر از محل فروش بیمه‌نامه‌هاست.
در زمینه خسارت‌های پرداختی به تفکیک بیمه‌های دولتی و خصوصی، این فاصله کوتاه میان سهم بخش دولتی و غیردولتی حتی کوتاه‌تر هم شده است، به شکلی که از مجموع خسارت‌های پرداخت‌شده در بازار بیمه کشور در ۸ ماه امسال، ۵۰/۹ درصد خسارت‌ها از سوی بخش خصوصی جبران شده و ۴۹/۱ درصد باقیمانده را هم شرکت بیمه دولتی ایران پرداخت کرده است.


سهم پوشش‌های بیمه‌ای در بازار
همان‌گونه که در اوایل گزارش اشاره شد، حق بیمه تولیدی بازار بیمه در ۸ ماه امسال با ۳۲/۵ درصد رشد به رقمی نزدیک به ۱۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان رسیده است. اما شاخصی که نشانگر کسب سود سرشار بیمه‌گران ایران در طول این دوره ۸ ماهه است میزان خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در همین دوره زمانی است که طبق اعلام بیمه مرکزی به حدود ۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان رسیده و در مقایسه با دوره مشابه خود در سال ۱۳۹۲ رشدی ۲۳/۱ درصدی را ثبت کرده است.
به این ترتیب بر پایه این ارقام، مشاهده می‌کنیم که حجم درآمد شرکت‌های بیمه از محل فروش بیمه‌نامه‌های خود بیشتر از دو برابر خسارت‌های پرداختی این شرکت‌ها به زیاندیدگان تحت‌پوشش آنهاست. اگر ازجمله تعداد بیمه‌نامه‌ها و خسارت‌های پرداختی هم به این موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شرکت‌های بیمه مجموع خسارت‌های ذکرشده فوق را در قالب ۱۱/۶ میلیون مورد پرونده پرداخت خسارت، پوشش داده‌اند اما در مقابل، تعداد بیمه‌نامه‌هایی که در این دوره ۸ ماهه به فروش رسانده‌اند بیش از ۲۸ میلیون فقره بوده که از نظر کمی نیز بیشتر از ۲/۵ برابر تعداد خسارت‌های پرداخت‌شده است.
از نکات قابل‌توجه دیگر در گزارش بیمه مرکزی، سهم پوشش‌های بیمه‌ای مختلف از بازار در هر دو بخش حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی است. برهمین اساس، در گزارش مورد نظر از مجموع حق بیمه تولیدشده توسط بیمه‌گران داخلی، رشته شخص ثالث و مازاد کماکان مانند سال‌های گذشته و با ۴۱/۷ درصد در این دوره، بیشترین سهم از این بازار را داشته است و ۴۱/۱ درصد از خسارت‌های پرداختی را نیز به خود اختصاص داده است. در این مورد باید نکته مهمی را مدنظر قرار داد و دقت کرد که باوجود نزدیکی بسیار زیاد درصد سهم حق بیمه‌ها و خسارت‌های مربوط به شخص ثالث با یکدیگر، نسبت درصدی سهم این بیمه‌نامه در بخش حق بیمه تولیدی برمبنای ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه به فروش رسیده است درحالی که درصد نسبت سهم خسارت‌های شخص ثالث از محل ۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان خسارت پرداختی است. به عبارت دیگر با وجود سهم مساوی نسبت‌های حق بیمه و خسارت در بیمه شخص ثالث مقدار ریالی درآمد این بیمه‌نامه دو برابر خسارت‌های پرداختی بوده است.
پس از بیمه‌نامه شخص ثالث مانند دوره‌های پیشین بیمه‌های درمان با سهمی ۲۲/۲ درصدی در بخش حق بیمه‌ها و سهم ۳۱/۱ درصدی در بخش خسارت‌های پرداختی قرار می‌گیرد. بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی هم در ۸ ماه امسال ۹/۹ درصد از پرتقوی بازار حق بیمه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند درحالی که میزان خسارت‌های پرداختی بابت بیمه‌های زندگی ۶/۴ درصد از کل خسارت‌های پرداخت‌شده به خسارت‌دیدگان زیرپوشش شرکت‌های بیمه در دوره ۸ ماه سال ۱۳۹۳ بوده است.
بخش پایانی گزارش بیمه مرکزی به نسبت خسارت بازار بیمه اختصاص دارد که براساس آن این نسبت در مدت‌زمان یادشده ۴۹/۷ درصد بوده و در مقایسه با سال قبل ۳/۸ واحد کاهش پیدا کرده است. به عنوان جمله آخر باید یادآور شد که هرچه این نسبت کمتر باشد به معنی کسب سود بیشتر بیمه‌گران خواهد بود.


چاپ