زمان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی افزود: بنابراین مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان با مصوبه کمیسیون تلفیق همخوانی ندارد.

گروه : علی دهقان‌کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی درباره اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین ماه اظهارکرد: شورای‌عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را به میزان ۲۱ درصد مصوب کرده که این مصوبه مغایر مصوبه کمیسیون تلفیق بوده است.


وی بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق بازنشستگان نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی افزود: بنابراین مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان با مصوبه کمیسیون تلفیق همخوانی ندارد.
دهقان‌کیا گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق تاکید شده است که حقوق تمامی بازنشستگان چه کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، اما در اجرا حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری به این میزان رسیده است و این موضوع با قانون مغایرت دارد.
وی افزود: ‌در ضمن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بنا بر قانون باید به میزان نرخ تورم افزایش یابد که متاسفانه به این موضوع نیز توجهی نشده است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بنابراین حقوق فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی بدون میزان افزایش حقوق پرداخت می‌شود و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تا ۱۵ اردیبهشت ماه تعیین تکلیف خواهد شد.

منبع: کارگر آنلاین


چاپ