سیستم قیمت‌گذاری و چالش نقدینگی

najafimanesh-mr.jpg

پیش‌فروش راهکاری برای تامین نقدینگی تولیدکننده است و باتوجه به شروط لازم برای خرید، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کند. براساس ماده ۱۰۱ برنامه پنجم، کمک اصلی برای تامین مالی واحدهای صنعتی را دولت باید انجام دهد زیرا با سیستم قیمت‌گذاری که وجود دارد تولیدکننده ناگزیر است خودرو را با نرخ پایین‌تر از قیمت تمام شده خود به‌فروش برساند؛ از این‌رو براساس این قانون دولت باید مابه‌التفاوت قیمتی را بپردازد وگرنه تولید با زیان همراه خواهد شد؛ موضوعی که در صنعت خودرو شاهد هستیم.
مشکلات مالی در صنعت خودرو چالش بزرگی است که پیش‌فروش ممکن است بخش کمی از آن را جبران کند؛ اما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باید فکر اساسی کرد. تولید با تولیدکننده است اما نیاز به نقدینگی دارد که در این‌باره باید بانک‌ها همراه باشند.
محمدرضا نجفی‌منش - رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور


چاپ