کاهش فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال آینده

بانک جهانی با پیش‌بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های امریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود.

به گزارش صمت: بانک جهانی در گزارش اخیر خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده است اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال آینده تخلیه شود و اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود.
این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در امسال را منفی ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده و انتظار دارد اقتصاد ایران در سال آینده از رکود خارج‌شده و رشد اقتصادی ۰.۹ درصد را تجربه کند.
بانک جهانی در این گزارش نوشته است: «پیش‌بینی می‌شود در پی کاهش یافتن اثر تحریم‌های کنونی امریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال ۲۱-۲۰۲۰ افزایش یابد.»
این گزارش افزوده است: «با به ثبات رسیدن وضعیت تورم و ‌آب رفتن اثر تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران در سال آینده از سر گرفته می‌شود.»
این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در پایان آوریل ۲۰۱۹ را ۵۲ درصد برآورد کرده است.

منبع: تسنیم


چاپ