من یک فرشته‌ام

قصه فرشته شانه راست و چپ، قصه‌ای آشنا برای بسیاری از ماست. دیدم خب چقدر شباهت وجود دارد بین حرفه خبرنگاری و وظیفه فرشتگان؛ اصلا باید گفت اگر «معلمی شغل انبیاست؛ خبرنگاری شغل فرشتگان است. »
به هر حال خبرنگاران هر جامعه‌ای به‌عنوان کاتبان اخبار انسانی و زمینی، رسالت سنگینی در امر اطلاع‌رسانی به عهده دارند. فرشتگان اگر به انعکاس اعمال خوب و بد آدمی می‌پردازند خبرنگاران به انعکاس کارهای مختلف آدمیان به همنوعان خود مشغول هستند. در نتیجه جز این نیست که بگوییم «خبرنگاران فرشته‌اند. »
البته گاهی قصه یک کلاغ و چهل کلاغ نیز خبرهای حاشیه‌ای این حرفه می‌شود که امید است فرشتگان اجتماعی همچون همتایان آسمانی خود رسالت‌شان را اگر نگویم بدون خطا که با کمترین اشتباه به انجام رسانند زیرا نباید با خطاهای مداوم، اعتماد جامعه به اهالی رسانه را خدشه‌دار کرد. مسئله «اعتماد» گوهر گرانبهایی است که نباید آن را ناچیز پنداشت. باشد که مرکز اطمینان همنوعان خود باشیم.
«روز فرشتگان اجتماعی بر همگان تهنیت باد. »

فاطمه امیراحمدی / روزنامه‌نگار


چاپ