شروع فصل برداشت محصولات ایران‌خودرو

افزایش تیراژ باثبات تولید، کاهش نسبی زمان و نظم در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، همزمانی تقریبی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به قطعه‌سازان با پرداخت‌های جاری، فروش بخش زیادی از دارایی‌های مازاد گروه و صرف منابع حاصل از آن در تامین سرمایه در گردش تولید محصول براساس موضوع اصلی فعالیت شرکت، ایجاد مشارکت‌های جدید بین‌المللی و برنامه‌ریزی تولید محصولات جدید و متنوع و بهره‌گیری از مشورت مشاوران تراز اول جهانی، بخشی از نوبرانه‌های راهبردی ایران‌خودرو است.
در کنار راهبرد مناسب، مشارکت و همراهی انکارناپذیر زنجیره تامین کلید توفیق‌ها بوده است و امیدواریم با ادامه اجرای این برنامه‌ها و جلب مشارکت حداکثری زنجیره تامین در همه مراحل، شاهد به ثمر نشستن تمامی نتایج موردانتظار و به‌ویژه رونق تولید و رفع کامل مشکلات قطعه‌سازان و پیوستن به زنجیره تامین جهانی خودرو و قطعات آن در شراکت‌های جدید بین‌المللی این گروه تولیدی باشیم.

آرش محبی‌نژاد/دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان


چاپ