سهام دولت در شرکت‌های بیمه‌ای واگذار می‌شود

بلوک ۱۷ درصدی بیمه البرز و بلوک ۱۱ درصدی بیمه اتکایی امین توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه می‌شود.

به گزارش صمت، بلوک‌های ۱۷.۳۴ درصدی بیمه البرز و ۱۱.۴۴ درصدی بیمه اتکایی امین توسط سازمان خصوصی‌سازی به ترتیب در بورس اوراق بهادار و فرابورس به‌صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲ ساله بافاصله هر قسط شش ماه عرضه می‌شود.
بر اساس این گزارش، بلوک‌های ۱۷.۳۴درصدی بیمه البرز ۶۹۳ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۷۷ سهم این شرکت را شامل می‌شود که قرار است به نرخ تابلوی بورس در روز عرضه (معادل نرخ بسته شدن روز قبل از واگذاری) بعلاوه ۲۰ درصد به‌شرط آن‌که از مبلغ ۵۲۱۷ ریال کمتر نباشد، در بورس عرضه می‌شود.
این در حالی است که بلوک ۱۱.۴۴درصدی بیمه اتکایی امین نیز ۳۴۳ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۴۴۶ سهم این شرکت را شامل می‌شود و این بلوک دولتی هم به نرخ تابلوی فرابورس در روز عرضه(معادل نرخ بسته شدن روز قبل از عرضه) بعلاوه ۲۰ درصد به‌شرط آن‌که از مبلغ ۴۸۷۵ ریال کمتر نباشد، روی میز فرابورس خواهد رفت. گفتنی است زمان عرضه این دو بلول بیمه‌ای توسط بورس اوراق بهادار و فرابورس اعلام خواهد شد.
منبع: ایبنا


چاپ