تأمین منابع مالی اعمال مدرک دوم فرهنگیان

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: ایراد شورای نگهبان به تأمین منابع اعمال مدرک دوم فرهنگیان برطرف و بار مالی آن در نظر گرفته شد.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: براساس ماده ۳ طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش، این وزارتخانه مکلف به اعمال مدرک دوم فرهنگیان شد.

وی در تشریح ماده ۳ این طرح عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی موظف است، در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی، مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند سال ۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقت نامه‌های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

حاجی‌بابایی با اشاره به تبصره این ماده عنوان کرد: براساس تبصره ماده ۳ این طرح، وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند بدون رعایت سقف، اقدام کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس افزود: بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود و از تاریخ اول بهمن ۹۹ قابل اجراست.

 

 
منبع: تسنیم

چاپ